Skip to content

Waxing Men

Brazilian & Bikini Wax with Hot Wax
Price
Full Brazilian Wax (incl. between buttocks area) €  54,99
Brazilian Wax, triangle (incl. between buttocks area) €  69,99
Bikini Wax €  25,97
Waxing Body
Price
Waxing Half Legs €  31,99
Waxing Full Legs €  54,99
Waxing Buttocks incl. inside, excl. Brazilian Wax €  42,97
Waxing Buttocks €  25,97
Waxing Underarms (armpits) € 19,97
Waxing Half Arms € 25,99
Waxing Full Arms € 35,97
Waxing Stomach € 30,99
Waxing Chest € 30,99
Waxing Lowerback or Shoulders € 29,99
Waxing Full Back € 44,49
Waxing Fingers or Toes (per 10) €  9,47
Waxing Belly Line €  9,47
Waxing Aureola €  9,47
Waxing Full Body (Yes, take every hair off everywhere!) € 279,97
Facial Waing
Prijs
Waxing / Depilating Eyebrows (Touch Up) € 19,97
Waxing/Depilating Eyebrows (Creating a new model) € 26,99
Waxing Jaws and/or Neck € 29,99
Waxing Full Face
(incl. Cheeks, eyebrows (touch up not modelling)
€ 54,97